Skip to Store Area:

Doorzoek site

Webshop van Ten Dolle Wellness

Rechten van de consument

U kunt altijd aan de ondernemer vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u contact opnemen met de ondernemer. Tevens kunt u aan de ondernemer vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u de ondernemer hiervan op de hoogte stellen.

Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. Aanvullende of afwijkende bepalingen aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.